หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

การประชุมสันนิบาตองค์กรชาวไหหลำภาคใต้ ครั้งที่ 57 ณ จังหวัดตรัง 14 กรกฏาคม 2561


  
การประชุมสันนิบาตองค์กรชาวไหหลำภาคใต้ ครั้งที่ 57 ณ จังหวัดตรัง 14 กรกฏาคม 2561
ท่านนายกสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และ
ท่านนายกนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำแห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งคณะกรรมการสมัย 34 ได้ร่วมประชุมสันนิบาตองค์กรชาวไหหลำภาคใต้
ครั้งที่ 57 ณ จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงาน
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา
thai-hainan meeting 2018-07-14 generated by VisualLightBox.com