หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย โดยท่านนายกสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเรียนดีและมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561


  
สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย โดยท่านนายกสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเรียนดีและมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, ดร.สถิตย์ ลิ่มพงษ์พันธ์ คุณเกียรติ หรูรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ , คุณบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน , คุณมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล คุณรัตนา นรพัลลภ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารในเครือเซ็นทรัล , คุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร และคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย มาร่วมแสดงความยินดี มอบรางวัลและทุนการศึกษา จำนวน 487 ทุน และรับทราบรายงานกิจกรรมของชมรมเยาวชนใหหนำแห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ขอแสดงความนับถือ

thai-hainan_2018-11-26 generated by VisualLightBox.com