หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ประชุมสันนิบาตองค์กรชาวไหหลำภาคใต้ ครั้งที่ 58 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี


  
ท่านนายกเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร, ท่านนายกสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
และ ท่านนายกนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งคณะกรรมการสมัย 34
ได้ร่วมประชุมสันนิบาตองค์กรชาวไหหลำภาคใต้ ครั้งที่ 58 ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
Thai-hanan-Organization League meeting-19-Jan-2019 generated by VisualLightBox.com