หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2562 และคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 มาร่วมแสดงความยินดี มอบรางวัลและทุนกา


  
ท่านบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2562
และคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 35
มาร่วมแสดงความยินดี มอบรางวัลและทุนการศึกษา
และรับทราบรายงานกิจกรรมของชมรมเยาวชนใหหนำแห่งประเทศไทย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา
thai-hainan 2019-11-17