หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สม


  
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
คุณชัยณรงค์  แซ่โง้ว  นายกกิตติมศักดิ์
คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์
คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก
คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทิ้งกระจาด ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน
โดย คุณนที เมฆรุ่งโรจน์  นายกกิตติมศักดิ์
และประธานศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน และ
คุณธานินทร์  เนียมหอม ผู้อำนวยการเขตดุสิต
ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้
คุณจิรวัฒน์ ชุณห์ปรานเลิศ พร้อมด้วยคณะผู้ดูแลศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน
จัดงานพิธีทิ้งกระจาดอย่างยิ่งใหญ่ มีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
thai-hainan_2022-08-11 generated by VisualLightBox.com