หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 งานสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ ครั้งที่ 2 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และตระกูลแซ่ต่างๆ


  
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น.
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36
จัดงานสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ ครั้งที่ 2
โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 17
กล่าวแนะนำนโยบายและแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษมณฑลไหหลำ
และคุณทศพร ประคองวงษ์ ประธานฝ่ายเยาวชนใหหนำ
แบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการส่งเสริมเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ
โดยมี ผู้นำและตัวแทนเยาวชนจาก 13 ตระกูลแซ่
และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และตระกูลแซ่ต่างๆ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
thai-hainan_2022-09-10_2 generated by VisualLightBox.com