หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร พร้อมด้วยอุปนายกแ


  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
พร้อมด้วยอุปนายกและคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36
พร้อมได้รับเกียรติจากผู้นำชมรม 9 สมาคมจีน และแขกผู้มีเกียรติ
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 90 ปี
คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส
ณ สโมสรสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย

thai-hainan_2022-10-23 generated by VisualLightBox.com