หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก และนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17 คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายกแ


  
คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส
คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์
คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก
และนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ
คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก
คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายกและตรวจสอบ
คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายกและประธานฝ่ายวัฒนธรรมประเพณี
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำฯ
กล่าวเปิดการประชุม
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ
กล่าวรายงานกิจกรรมสมาคมฯ และร่วมดำเนินการประชุมใหหนำสัญจร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13 ตามระเบียบวาระ
จากนั้นในช่วงค่ำ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองสังสรรค์
ในบรรยากาศอันอบอุ่นและเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีของ
เจ้าภาพและผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
thai-hainan_2022-11-28 generated by VisualLightBox.com