หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ฝ่ายวัฒนธรรมและประเพณี ทำพิธีไหว้ตรุษจีนไอคอนสยาม วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566


  
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น.
โดยฝ่ายวัฒนธรรมประเพณี สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพสักการะเจ้าแม่ทับทิม จ.อุทัยธานี  และร่วมชมงานเทศกาลตรุษจีน ณ
ลานสุขสยาม ชั้น G ของห้างไอคอนสยาม
เพื่อความเป็นสิริมงคลตอนรับเทศกาลตรุษจีนปีกระต่ายมหามงคล
นำโดย คุณทิพย์วารี  หาญศิริสาธิต  อุปนายกและประธานฝ่ายวัฒนธรรมประเพณี สมาคมใหหนำฯ
             คุณสุวรรณี  กวีญาณ   ที่ปรึกษาฝ่ายสตรี
             คุณภัทรวดี  ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
             คุณชโนทัย  รัตนะโอภาส
อนุกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมประเพณีสมาคมใหหนำฯ
             คุณปราณี  หาญรัตนะ  ผู้แทนคุณประวัติ หาญรัตนะ
อุปนายกสมาคมใหหนำฯ
              คณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ
และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง
thai-hainan_2023-01-25 generated by VisualLightBox.com