หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ฝ่ายสตรีใหหนำ ทำพิธีไหว้ตรุษจีนไอคอนสยาม วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566


  
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 11.30 น.
โดยฝ่ายสตรีใหหนำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพสักการะเจ้าแม่ทับทิม
จ.อุทัยธานี  และร่วมชมงานเทศกาลตรุษจีน ณ ลานสุขสยาม ชั้น G
ของห้างไอคอนสยาม
เพื่อความเป็นสิริมงคลตอนรับเทศกาลตรุษจีนปีกระต่ายมหามงคล
นำโดย ดร.อติพร ศิริพัฒน์ ประธานฝ่ายสตรีใหหนำ
            คุณณภัค นคนนทปกรณ์  อุปนายกและที่ปรึกษาฝ่ายสตรีใหหนำ
            คุณสุภาพันธ์  ดนวาที  ที่ปรึกษาฝ่ายสตรีใหหนำ
            คุณนิรมล สุขศรีวงศ์   รองประธานฝ่ายสตรีใหหนำ
            คุณดารณี  ภูพรวิวัฒน์   รองประธานฝ่ายสตรีใหหนำ
            คุณอัญชลี  ดนวาที   รองประธานฝ่ายสตรีใหหนำ
            คุณชโนทัย  รัตนะโอภาส อนุกรรมการฝ่ายสตรีใหหนำ
            คุณศรินทร์ทิพย์  หาญญานันท์ อนุกรรมการฝ่ายสตรีใหหนำ
            คุณพรนภา  วิญญรัตน์  อนุกรรมการฝ่ายสตรีใหหนำ
            คุณวัลยา  เด่นโกวิทกิจ  อนุกรรมการฝ่ายสตรีใหหนำ
            คุณปราณี  หาญรัตนะ  ผู้แทนคุณประวัติ หาญรัตนะ
อุปนายกสมาคมใหหนำฯ
            คณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ คณะกรรมการฝ่ายสตรีใหหนำ
            และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง
thai-hainan_2023-01-26 generated by VisualLightBox.com