หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณซวนตัน แซ่ด่าน อุปนายก คุณยรรยง กัยวิกัย ที่ปรึกษานายกฯ คุณจำนงค์ โชตนาการสถิตย์ ท


  
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น.
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
มอบหมายให้ คุณกรชัย  หาญจีระปัญญา อุปนายก
คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก
คุณซวนตัน แซ่ด่าน อุปนายก
คุณยรรยง กัยวิกัย ที่ปรึกษานายกฯ
คุณจำนงค์ โชตนาการสถิตย์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม
เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานพิธีสถาปนา
คณะกรรมการสมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน สมัยที่ 12
โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ หลิว จิ้ง ซือ อุปทูตฝ่ายกิจการชาวจีนโพ้นทะเล
สถานทูตจีนประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลจากองค์กรต่างๆ
ให้เกียรติเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นคับคั่ง
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
thai-hainan_2024-01-27 generated by VisualLightBox.com