หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 การประชุมสันนิบาตองค์กรชาวไหหลำภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมดังนี้ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณ


  
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
การประชุมสันนิบาตองค์กรชาวไหหลำภาคใต้ ครั้งที่ 63
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมดังนี้
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก
คุณหมิง ฟู อุปนายก
คุณวัชราวิทย์ แสงพงศ์ชวาล ประธานฝ่ายเยาวชนใหหนำ
และสมาคมใหหนำภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสังเกตุการณ์
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำฯ
กล่าวรายงานกิจกรรมสมาคมใหหนำฯ
และดำเนินการประชุมสันนิบาตองค์กรชาวไหหลำภาคใต้ ครั้งที่ 63
ตามระเบียบวาระ
จากนั้นในช่วงค่ำ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์
ในบรรยากาศอันอบอุ่นและเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีของ
เจ้าภาพและผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
thai-hainan_2024-01-27-2 generated by VisualLightBox.com