หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ อุปนายกและเหรัญญิก เข้าประชุมหารือกับ คุณธาริณี สมบุญ รองผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะ


  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น.
คุณมานะผล ภู่สมบุญ  นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณสิทธิพร หาญญานันท์  อุปนายกและเลขาธิการ
คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ  อุปนายกและเหรัญญิก
เข้าประชุมหารือกับ
คุณธาริณี สมบุญ  รองผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกองตลาดเอเชียตะวันออก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการร่วมจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมหนันหยาง
เมืองเหวินชาง ครั้งที่ 10  ประจำปี 2024
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
thai-hainan_2024-02-08 generated by VisualLightBox.com