หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
.............................................................



 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................




สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน





เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพ ณ สโมสรสมาคมใหหนำฯ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานเปิดงาน และผู้อำนวยการ


  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพ
ณ สโมสรสมาคมใหหนำฯ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย
เป็นประธานเปิดงาน และผู้อำนวยการเขตบางรัก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน
thai-hainan_2024-05-09 generated by VisualLightBox.com