หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณสุรินทร์ สุธนรักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกสมาคม คุณวรพ


  
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส
คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์
คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์
คุณสุรินทร์ สุธนรักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกสมาคม
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก
คุณเทียนฮอง ยุน อุปนายก
คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก
คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ
คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก
คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก
คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายกและประธานฝ่ายวัฒนธรรมประเพณี
คุณซวนตัน แซ่ด่าน อุปนายก
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 37
เข้าร่วมอวยพร คุณเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบ 86 ปี ณ อาคาร TCK Group สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี
thai-hainan_2024-05-14 generated by VisualLightBox.com